Visionen

Tænketanken Musik & Sundhed er et tværfagligt handlefællesskab udgjort af organisationer og eksperter, der ønsker at skabe et sundere liv med musik.

KernefortællingenRejsen mod et sundere liv

Læs vores publikation og bliv klogere på, hvordan musik fremmer sundhed

Gå til publikation
Se tilgange til sundhedsfremmende musikanvendelse

Se den første nationale kortlægning af musikbrug i sundhedsvæsenet her:

Kortlægning af musikbrug i det danske sundhedsvæsen 2018-19 - opsummerende rapport
Kortlægning af musikbrug i det danske sundhedsvæsen 2018-19 - den fulde rapport

Stadig nysgerrig?

Forud for den store national kortlægningsrapport ovenfor gennemførte vi i foråret 2017 en indledende undersøgelse af sundhedsvæsenets strategiske brug af musik. Vi undersøgte både borgernes holdning til musikbrug og de danske regioners reelle musikbrug.

Se resultaterne

“Musik har stor sundhedsfremmende værdi, og vi ønsker, at musik i højere grad skal bidrage til at skabe sunde liv.”

Foreløbig er følgende organisationer partnere i projektet:

Tænketanken er grundlæggende udgjort af to grupperinger:

(1) En partnerkreds, der består af organisationer, som arbejder aktivt med feltet.

(2) En støttekreds bestående af medlemmer, som bl.a. tæller forskere, praktikere og eksperter i feltet.

BLIV PARTNERGå til Partnere & medlemmer

For at kunne sprede viden og komme med løsningsforslag til relevante beslutningstagere har projektet igangsat en masse tiltag over de sidste par år.

Sunde liv med musik kan kun skabes hvis beslutningstagere og praksispleje har forståelsen og forudsætningerne for og modeller til at indarbejde musikkens dokumenterede sundhedspåvirkning i et helhedsorienteret perspektiv.

Musik i fremtidens sundhedsvæsen – en konference af Tænketanken Musik & Sundhed

Der var interesse fra både medier, fageksperter og den almene befolkning, da Tænketanken Musik & Sundhed og Lungeforeningen afholdte den nationale lungekonference med temaet musik og sundhed.

Læs mere

Presseomtale af national kortlægning af brug af musik i sundhedsvæsenet

Der var interesse fra flere medier, da Tænketanken Musik & Sundhed lancerede den største nationale kortlægning af brug af musik i det danske sundhedsvæsen. Politiken var den mest aktive af de store dagblade, og avisen har allerede bragt flere artikler om emnet. 

Læs mere

Den største nationale kortlægning af brug af musik i sundhedsvæsnet

Bruges musikkens kræfter konstruktivt i det danske sundhedsvæsen? Tænketanken Musik & Sundhed har sammen med DJBFA og forskere fra Aalborg Universitet i spidsen kortlagt brugen af musik i det danske sundhedsvæsen. Undersøgelsen er den største af sin art i Danmark. Se resultaterne her.

Læs mere

Gå til Nyheder