Musik & Sundhed

– Et sundere liv med musik

Tænketanken Musik & Sundhed er et tværfagligt handlefællesskab mellem organisationer, eksperter og praktikere, der arbejder for at implementere sundhedsfremmende musik i sundhedsvæsenet.

Evidensbaseret forskning viser, at musik har en unik effekt

Det danske sundhedssystem hører til i verdenseliten. Men politikere, sundhedsfaggrupper og borgere ønsker alle sammen mere og bedre sundhed for pengene. Alle giver udtryk for, at de er meget optaget af at skabe flere helhedsorienterede og mere effektive indsatser. Alligevel forsømmes beslutninger, der kan bidrage til at skabe de bedste rammer for at styrke kvaliteten af behandlingerne.

Et næsten uudnyttet felt i det danske sundhedssystem er samspillet mellem musik og sundhed. Dette til trods for, at den evidensbaserede forskning viser, at musik har en unik effekt på den menneskelige hjerne, på kroppen og sindet, og at musik kan bruges i behandlingen af bl.a. angst, demens, depression, parkinson, smerte og stress.

Ny dansk forskning og undersøgelser viser både, at musik har en reel sundhedsfremmende effekt, og at 3 ud af 4 danskere tror på musikkens sundhedsfremmende virkning. Samtidig viser det sig, at flertallet selv bruger musik aktivt i hverdagen til forskellige sundhedsfremmende formål.

Der er positive erfaringer med og resultater af at anvende musikoplevelser og musikinterventioner på psykiatriske og somatiske hospitaler, på hospice og plejecentre, i ambulancer og i rehabiliteringsforløb.

Når den rette musik anvendes korrekt, oplever patienter og pårørende oplever en kvalitetsstigning af både indlæggelsesforløb, behandling og rehabilitering, og fagpersoner oplever et mindre arbejdspres og et forbedret arbejdsmiljø. Alt sammen bidrager det til at høje kvaliteten af sundhedssystemet.

Et stærkt tværfagligt handlefællesskab

I lyset af mange års effektivitetskrav og nedskæringer i regionerne, er der brug for ny handlekraft. Det er oplagt at prioritere musik som en strategisk del af sundhedsvæsenet, og for at kunne skabe det, er der behov for et uafhængigt forum, som på pragmatisk vis kan bygge bro mellem forskellige faggrupper og dermed skabe bedre muligheder for implementering. Et stærkt handlefællesskab, der samles om en fælles sag og bidrager med konkrete løsninger til en mere helhedsorienteret sundhedsindsats.

En række patientforeninger, forskere, læger, musikterapeuter, komponister og repræsentanter fra regioner og kommuner er derfor gået sammen i et handlefællesskab. Formålet er at klæde beslutningstagere og praksisplejen på til at sætte musik i spil gennem en aktiv kommunikationsindsats og et fagligt funderet aktivitetsspor.

Herigennem sikres, at beslutningstagere og praksisplejen får forståelsen, forudsætningerne og redskaberne til at inkorporere musikkens dokumenterede sundhedsfremmende virkning i en helhedsorienteret behandlingsindsats baseret på evidens.

Vi ved, hvad der virker

En sundhedsindsats er bedst, når den er skræddersyet, tværfaglig og helhedsorienteret. Vi har et system, der kan. Praktikere, der ved. Borgere, der vil. Vi ved, at musikoplevelser og musikaktiviteter kan fungere sundhedsfremmende for den enkelte såvel som for de mange i et folkesundhedsperspektiv.

Dét, der mangler, er at udvikle konkrete anbefalinger, handlingsplaner, anvisninger til pilotprojekter og implementeringsmodeller, som kan bidrage til, at der skabes mest mulig sundhed for pengene. Det ønsker vi at bidrage til.

Vi er Musik & Sundhed, og vi står sammen om at skabe et sundere liv med musik i Danmark.

Forud for projektets kernefortælling, målsætninger og det tværfaglige samarbejde går flere års arbejde, der bl.a. inkluderer tiltag såsom konferencer, høringer, nationale undersøgelser, udviklingsarbejde i tværfaglige arbejdsgrupper mm.