Projektets tilgang handler om at sprede viden om musikkens sundhedsfremmende værdi til relevante beslutningstagere, komme med anbefalinger og forslag til udvikling, bidrage til pilotprojekter i kommuner og udvikle implementeringsmodeller til praktisk anvendelse i sundhedssektoren.

Herved sikrer vi, at beslutningstagere og praksispleje har forståelse, forudsætninger for og modeller til at indarbejde musikkens dokumenterede sundhedspåvirkning i et helhedsorienteret perspektiv.

Trin 1: Formidling af evidens

Der findes efterhånden omfattende evidensforskning og viden om musikkens sundhedsfremmende virkning inden for en række diagnoser. Udfordringen er, at der ikke findes lige så omfattende og effektiv formidling om emnet.

Derfor ønsker vi – med opbakning fra de eksperter og forskere, der selv har været med til at opdrive den omfattende viden på området – at formidle denne til beslutningstagere i sundhedsvæsenet.

Læs mere

Trin 2: Forankring i samfundet

Vi skal have musikken ud at leve. Det har vi alle sammen en interesse i. For at lykkes med dette skal vi gøre det nemt for beslutningstagere og praksispleje at sætte musikken i spil.

Sammen med organisationer, hospitaler, patientforeninger, virksomheder og uddannelsesinstitutioner vil projektet komme med anbefalinger og værktøjer til at forankre den sundhedfremmende musik.

Læs mere

Trin 3: Fortælling og cases

Det er en ambition for projektet at fortælle de gode historier og praksiseksempler, hvor musik bidrager til sundere liv, så de rette beslutningstagere lader sig overbevise.

Der findes allerede mange musikkoncepter i sundhedssamenhænge, der skaber stor værdi og har direkte indflydelse på sundhed, sociale forhold, omsorg og ikke mindst økonomi.

Læs mere
Hvid pil
Et sundere liv

Et sundere liv