Fire partnere går sammen om at skabe sundere liv med musik

Fire partnere går sammen om at skabe sundere liv med musik

Fire partnerorganisationer går nu sammen om at implementere musik i sundhedssektoren. De har bogstavelig talt fundet en fælles melodi, der skal bidrage til at skabe et sundere liv med musik på landets hospitaler og plejecentre.

Partnerskabet går på tværs af komponister, musikterapeuter, lydprofessionelle og virksomheder samt en festival for kultur, krop og samfund.

Følgende fire organisationer er foreløbige partnere i Musik & Sundhed:

Forenet i en fælles sag

De fire foreløbige partnere går sammen med ét overordnet formål, der forener dem: At bidrage til at implementere sundhedsfremmende musik i sundhedssektoren. Det er med den ambition, at de har valgt at gå sammen om at skabe forandringen, så musikken kan blive en aktiv og bevidst spiller i sundhedsvæsenet.

Sammen har de ambitioner om at formidle viden om det uopdyrkede område til beslutningstagere, komme med anbefalinger til implementering af sundhedsfremmende musik, arrangere tværfaglige aktiviteter for aktører i feltet mm.

“Vi tror på, at vi med det her partnerskab kan være med til at løfte sundhedsfremmende musikanvendelse højere op på den politiske dagsorden, så beslutningstagere på nationalt, regionalt og kommunalt niveau bedre kan få øjnene op for feltet. Som samfund skal vi i højere grad sørge for, at musikkens mange indvirkningsmuligheder kommer patienter og pårørende til gode i det danske sundhedssystem”.  

– Formand for Dansk Musikterapeutforening, Inge Kolind

“Musik & Sundhed repræsenterer både en sundhedsmæssig gevinst men også en gevinst for udvikling og innovation i krydsfeltet mellem danske sundhedsinstitutioner, virksomheder, musikproducenter og vidensinstitutioner. Danmark har en stolt og mere end 100 års historie, når det handler om at udvikle og eksportere lydprodukter. Vi er overbeviste om, at dette vil fortsætte i fremtiden bl.a. ved at fokusere på nye muligheder i kombinationen af musik og sundhed til gavn for både patienter, medarbejdere, virksomheder og beslutningstagere”.

– Direktør i Danish Sound Network, Jan Larsen

“Jeg er utrolig stolt af, at Resonans er en del af en så stærk en aktørkreds, som det her projekt er eksponent for. Udover de tre øvrige partnere tæller ekspertkredsen tilknyttet projektet mere end 100 fagpersoner, som hver især bidrager til at få musikken som kultur- og sundhedsmiddel ud at gøre en forskel for flere”.

– Leder af Resonans Festival, Jan Samuelsen

“Jeg er pavestolt over, at musikken har startet et initiativ, som bidrager til at løfte folkesundheden i Danmark, og jeg er så taknemmelig over, at så mange andre dygtige spillere har haft lyst til at løfte med. Vi er i rivende udvikling, og jeg håber mange flere får lyst til at træde ind i partnerskabet for at være med til at udbrede musikken og bidrage til sundere liv. Alle er velkomne”.

– Formand for DJBFA / Komponister og Sangskrivere, Susi Hyldgaard

Fakta om projektet:

Fakta om projektet og igangværende tiltag:

Tænketanken Musik & Sundhed blev lanceret februar 2017 og har siden fået opbakning fra mere end 100 eksperter, fagpersoner og organisationsrepræsentanter på tværs af forskere, komponister, musikterapeuter, patientforeninger, uddannelsesinstitutioner, virksomheder m.fl. Projektet er oprindeligt igangsat af landets største komponistforening DJBFA / Komponister & Sangskrivere, og nu går de fire partnere sammen om at videreudvikle projektet.

Formålet og ambitionen er at bidrage til at implementere musik i sundhedssektoren ved at facilitere tværfaglige møder mellem aktørerne, der sammen skal formidle viden, udvikle anbefalinger og komme med løsningsforslag til beslutningstagerne.

Projektet inviterer fortsat flere partnere på tværs af musik og sundhed til at være med, og i den resterende del af 2018 vil projektet formidle viden om det uopdyrkede område til beslutningstagere, komme med konkrete anbefalinger til implementering af sundhedsfremmende musik, arrangere tværfaglige aktiviteter for aktører i feltet mm.

Til efteråret lancerer projektet bl.a. en kortlægning af hospitalernes brug af musik i landets fem regioner, som skal give et overblik over, hvor og hvordan sundhedsfremmende musik bliver brugt aktivt og med hvilke resultater. Det sker efter, at projektet gennemførte en undersøgelse i maj/juni 2017 af regionernes viden om og strategi for brug af musik samt en meningsmåling via Epinion, der undersøgte danskernes holdning til musik i sundhedssektoren. Den samlede undersøgelse viste, at 63 pct. af danskerne ønsker, at musik indarbejdes som aktiv del af det danske sundhedssystem, og at beslutningstagerne i regionerne ikke har en strategi for, hvordan sundhedsfremmende musik skal anvendes i sundhedssektoren.

Skal din organisation være den næste partner? 

Der er løbende mulighed for at indtræde som partner i projektet, såfremt din organisation har ambitioner om at bidrage til at implementere sundhedsfremmende musik i sundhedssektoren.

Vil du høre mere om, hvad det kræver, og hvad din organisation får ud af at deltage?
Så tag fat i sekretariatet på info@sivil.dk og hør nærmere.