Musik i fremtidens sundhedsvæsen - en konference af Tænketanken Musik & Sundhed

Musik i fremtidens sundhedsvæsen - en konference af Tænketanken Musik & Sundhed

Tænketanken Musik & Sundhed afholdte en udviklingskonference om musik til sundhedsfremmende formål for en lang række eksperter, komponister, patientforeninger, forskere og udvalgte politikere – heriblandt kulturminister, Joy Mogensen (S), og kulturborgmester i København, Franciska Rosenkilde (Å).

Tænketanken Musik & Sundhed og partnerne bag initiativet, DJBFA / Komponister og Sangskrivere, Dansk Musikterapeutforening og Aalborg Universitet (AAU) var arrangører da, vi bød prominente aktører indenfor torsdag den 5. september 2019 hos DJBFA/KODA.

Med udgangspunkt i landets første nationale kortlægning af anvendelsen af musik til sundhedsfremmende formål på hospitaler, plejecentre og hospicer i Danmark – og et stadigt større evidensgrundlag – havde konferencen som hensigt at svare på, hvordan vi på tværs af politikere, musikterapeuter, patientforeninger, hospitalsledelser, komponister og forskere kunne realisere musikkens sundhedsfremmende potentiale i fremtidens sundhedsvæsen.

Video fra udviklingskonferencen 

Se nedenstående video fra dagen ved at klikke på billedet og hør, hvad kulturminister Joy Mogensen (S) mener om mulighederne. Hør også én af partnerorganisationerne i tænketanken, DJBFA’s formand, Anna Lidell, fortælle om de erfaringer, foreningen har gjort sig samt musikterapeuternes erfaring med musik som smertelindring og meget mere.

Oven på konferencen skrev Dansk Musikterapeutforening og DJBFA debatindlægget “Der er for lidt musik i det danske sundhedsvæsen” i Kristeligt Dagblad.

Læs debatindlægget ved at klikke på billedet.

Det videre arbejde herfra

Som DJBFA’s formand fortæller i videoen mundede dagen især ud i gode forslag om at udbrede og systematisere de gode erfaringer med musikbrug i sundhedsvæsnet.

Der blev bl.a. forslået et en taskforce eller et rejsehold, som kan rejse rundt til hospitaler og sundhedssteder og dele ud af de konkrete erfaringer, der eksisterer på området. Det kan også ske i form af et videnscenter.

Udpluk af nogle af deltagerne på dagen:

 • Joy Mogensen, kulturminister (S)
 • Franciska Rosenkilde, kulturborgmester i København (Å)
 • Bo Andreassen Rix, chef for patient- og pårørendestøtte i Kræftens Bekæmpelse
 • Helle Pappot, professor i klinisk onkologi og patientinddragelse ved Rigshospitalet
 • Jeanette Riis Spangsberg, centerleder Rosenlund Plejecenter
 • Maj Morgenstjerne Bek, sekretariatschef i Aarhus Kommune, sundhed og omsorg 
 • Stinus Lindgren, Folketingsmedlem og sundhedsordfører fra Radikale Venstre
 • Camilla Gregersen, formand i Dansk Magisterforening
 • Else Kirk, centerleder på Center for mental sundhed Odense.
 • Inge Kolindformand for Dansk Musikterapeutforening, som er partnerorganisation i det nationale projekt Tænketanken Musik og Sundhed
 • Anne Brandt, direktør i Lungeforeningen
 • Og mange flere…

Læs mere om dagen via partnerorganisationen DJBFAs dækning her


Presseomtale af national kortlægning af brug af musik i sundhedsvæsenet

Presseomtale af national kortlægning af brug af musik i sundhedsvæsenet

Der var interesse fra flere medier, da Tænketanken Musik & Sundhed lancerede den største nationale kortlægning af brug af musik i det danske sundhedsvæsen. Politiken var den mest aktive af de store dagblade, og avisen har allerede bragt flere artikler om emnet. 

Musik gør noget ved os mennesker.

Og den gør heldigvis også noget ved spalterne i Politiken. I tænketanken er vi glade for den store interesse, der er for emnet, og den opbakning, som de politiske partier på Christiansborg med sundhedsordførerne i spidsen udrykker.

Tilgå artiklerne HER og HER.

Har du endnu ikke set kortlægningsrapporten, som er genstandsled for presseomtalen? Så kan du tilgå den fulde rapport HER.

Tilgå evt. også tænketankens forudgående stikprøveundersøgelse fra 2017 af regionernes manglende fokus på sundhedsfremmende musik og danskernes syn på emnet HER.


Den største nationale kortlægning af brug af musik i sundhedsvæsnet

Den største nationale kortlægning af brug af musik i sundhedsvæsnet

Bruges musikkens kræfter konstruktivt i det danske sundhedsvæsen? Tænketanken Musik & Sundhed har sammen med DJBFA og forskere fra Aalborg Universitet i spidsen kortlagt brugen af musik i det danske sundhedsvæsen anno 2019. Undersøgelsen er den største af sin art i Danmark. Se resultaterne her.

Musik gør noget ved os mennesker.

Den kalder på alle vores følelser og får dem til at flyde frit. Den skaber glæde og vækker sorg, og musikken kan binde os sammen i en særlig fællesskabsfølelse, når vi skaber eller lytter til den sammen. Det har mange af os oplevet.

Men bliver musikkens kræfter brugt konstruktivt i det danske sundhedsvæsen? Det spørgsmål bad DJBFA i regi af Tænketanken Musik & Sundhed forskere på NOCKS – Nordjysk Center for Kultur og Sundhed ved Aalborg Universitet om at undersøge.

Undersøgelsen er den hidtil største af sin art i Danmark.

I alt har 315 ledende sygeplejersker, fordelt på 24 hospitaler på tværs af landets fem regioner, deltaget, samt alle danske hospicer.

Hvilke typer brug af musik findes der i det danske sundhedsvæsen? Og hvor praktiseres det?

Læs om det i rapporten, som kan tilgås i en opsummerende udgave ved at klikke på billedet af rapportens forside.

Tilgå den fulde rapport HER

Tilgå kort oversigt over de vigtigste resultater via DJBFA / Komponister og Sangskriveres hjemmeside HER.

Tilgå tænketankens forudgående undersøgelse fra 2017 af regionernes manglende fokus på sundhedsfremmende musik og danskernes syn på emnet HER.

 


Medieomtale af den nationale lungekonference om musik og sundhed

Medieomtale af den nationale lungekonference om musik og sundhed

Der var interesse fra både medier, fageksperter og den almene befolkning, da Tænketanken Musik & Sundhed og Lungeforeningen afholdte den nationale lungekonference med temaet musik og sundhed. 

Lungeforeningen og Tænketanken Musik & Sundhed inviterede i forrige uge til konference i musikkens og sundhedens tegn på Moesgaard Museum i Aarhus. Et velbesøgt arrangement med mange gode oplæg og perspektiver.

Særligt blev der delt viden og erfaringer om brug af sundhedsfremmende musik, og det var ikke kun feltet selv, der fandt emnet og konferencen interessant:

Regionale og lokale medier var også til stede. 

Dét kom der bl.a. dette indslag fra TV2 Østjylland ud af. Videoen er centreret om den verdenskendte komponist, Frans Bak, som er aktivt medlem af Tænketanken Musik & Sundhed. Titlen: ‘Musik som medicin’:

 

De vigtigste pointer og billeder fra den nationale lungekonference:

Udpluk af nogle af deltagerne på dagen:

 • Per Thorgaard, overlæge på Aalborg Universitetshospital, mangeårigt medlem af Musikterapiuddannelsens aftagerpanel og forsker inden for musik og smertelindring
 • Inge Kolindformand for Dansk Musikterapeutforening, som er partnerorganisation i det nationale projekt Tænketanken Musik og Sundhed
 • Anders Løkke Ottesen, overlæge på Århus Universitetshospital – speciallæge i internmedicin og medicinske lungesygdomme
 • Sune Rubak, overlæge, lektor og ph.d. og leder af BørneCenter for Lunge- og Allergisygdomme på Aarhus Universitetshospital.
 • Mette Kaasgaardklassisk sanger og sangpædagog, MSc, og ph.d.-studerende ved Lungemedicinsk Forskningsenhed, Region Sjælland, og Danmarks Grundforskningsfonds Center of Excellence, Center for Music in the Brain, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet.
 • Mogens Andresen, forh. professor på det Kgl. Danske Musikkonservatorium med speciale i messingblæsere og forfatter til bogen ”Kunsten at puste”
 • Frans Bak, verdenskendt dansk filmkomponist, som sammen med Lungeforeningen har skabt et musikalsk projekt, hvor personer med lungesygdomme og deres familier får pusterum med sang og musik

Læs mere om konferencen via lungeforeningens hjemmeside HER.

 


National lungekonference om musik og sundhed

National lungekonference om musik og sundhed

Tænketanken Musik & Sundhed og Lungeforeningen inviterer dig som medlem af tænketanken til at møde eksperter, praktikere og organisationer til den nationale lungekonference 2018 under temaet ‘Musik og Sundhed’.

Og du og din kollega kan endda deltage ganske gratis.

Vidensdeling på tværs af eksperter og praktikere

Sammen med eksperter og praktikere har Lungeforeningen og Tænketanken Musik & Sundhed sammensat et særligt program i unikke omgivelser, hvor organisationer, eksperter og praktikere mødes og deler viden og erfaringer om brugen af sundhedsfremmende musik.

Hvad får du med dig fra dagen?

I flere år har lungepatienter over hele landet oplevet den sundhedsfremmende virkning ved at bruge musikken aktivt i deres hverdag, og Lungeforeningen organiserer i dag 35 lungekor i hele landet.

Korsang giver både luft og livsglæde, og deltagerne oplever en markant positiv effekt og øget livsglæde ved at inkorporere musikken som medspiller i hverdagen.

Vi dykker ned i forskningen bag den sundhedsfremmende virkning for at blive klogere på, hvad musikken og sangen gør ved os mennesker, og samtidig får du konkrete praksiserfaringer og eksempler med dig hjem.

Tid og sted:
Konferencen forener kultur og natur med musik og sundhed i smukke omgivelser:
Moesgaard Museum i Aarhus d. 12. september 2018 kl. 12.00-16.00.

Du kan som medlem af Tænketanken Musik & Sundhed deltage gratis sammen med en kollega. Evt. andre deltagere betaler 295 kr. pr. næse.

Tilgå det officielle program via Lungeforeningens hjemmeside
HER

Tilmeldelse til konferencen:
Ønsker du og en kollega at deltage gratis, skal du blot gøre følgende:

1. Skriv følgende information på personer, du ønsker skal deltage uden beregning:
Navn, stilling, arbejdsplads, telefon og mail

2. Send informationen til Lasse Alfastsen fra sekretariatet via mail på
lasse@sivil.dk

3. Mød op på dagen og bliv inspireret

Der er begrænset antal pladser, og tilmelding foregår efter “først-til-mølle”-princippet.

Har du spørgsmål til arrangementet så kontakt Lasse Alfastsen fra sekretariatet på lasse@sivil.dk

Alternativt kan du kontakte Lungeforeningen direkte via Mikkel Vadsager på mvl@lunge.dk.


Film: Lyden af livskvalitet på Folkemødet 2018

Film: Lyden af livskvalitet på Folkemødet 2018

“Musik er ikke bare et æstetisk virkemiddel og en kilde til store oplevelser for mange af os. Den er også en kilde til sundhed”.

Sådan siger professor i musikterapi, Lars Ole Bonde i filmen fra musik og sundhedsarrangementerne, som Tænketanken Musik & Sundhed var med til at arrangere og afvikle på årets Folkemøde på Bornholm sammen med partnerne i Musik & Sundhed samt Welfare Tech og Folkebevægelsen for et demensvenligt Danmark.

Giv demens et twist

Læs mere om arrangementerne og perspektiverne HER

Se flere film og interview fra Folkemødet på Musik & Sundheds nye YouTube-kanal HER


Paneldebatten under Musik & Sundheds hovedarrangement, der satte fokus på fremtidens demenspleje med musik

Musik & Sundhed på Folkemødet 2018

Musik & Sundhed på Folkemødet 2018

Tænketanken Musik & Sundhed arbejder hver dag for at implementere sundhedsfremmende musik i sundhedssektoren i Danmark, og Folkemødet 2018 på Bornholm var ingen undtagelse. Her samlede vi ambitiøse organisationer i feltet og satte en række eksperter i stævne for at sætte fokus på musikkens sundhedsfremmende virkning på demensområdet. Alt sammen for at skabe et sundere liv med musik i fremtidens ældrepleje.

To arrangementer om musik mod demens

Paneldebatten under Musik & Sundheds hovedarrangement, der satte fokus på fremtidens demenspleje med musik

Musik & Sundhed afholdte to velbesøgte arrangementer sammen med Innovationsnetværket Danmark, hvor partner i Musik & Sundhed, Danish Sound Network, var vært.

Yderligere samarbejdspartnere talte bl.a. Welfare Tech og Folkebevægelsen for et demensvenligt Danmark. Helt konkret afviklede vi dels et stort dansearrangement, hvor vi “gav demens et twist” og dels en uddybende paneldebat om musikkens virkning mod demens i fremtidens ældrepleje med eksperter på tværs af forskning, praktiske erfaringer, teknologi, virksomheder mm.

Hovedkonklusionerne fra debatten:

Én af hovedkonklusionerne fra debatten med titlen “Lyden af livskvalitet: Til tonerne af de glemte minder” var bl.a., at man bør nedsætte et ekspertudvalg, der kan komme med anbefalinger til udviklingen af et kompetencecenter, der kan få sundhedsfremmende musik over for demens ud og gøre en praktisk forskel.

Tænketanken Musik & Sundhed vil arbejde videre med anbefalingsdelen af brugen af musik, så flere plejecentre i landets kommuner kan sætte musikken mere i spil.

Er du eller din organisation interesseret i at “bydes op til dans” og tage del i arbejdet med at få sundhedsfremmende musik i spil på de danske plejecentre? Så hører vi meget gerne fra dig.

Læs mere om arrangementerne HER


Fire partnere går sammen om at skabe sundere liv med musik

Fire partnere går sammen om at skabe sundere liv med musik

Fire partnerorganisationer går nu sammen om at implementere musik i sundhedssektoren. De har bogstavelig talt fundet en fælles melodi, der skal bidrage til at skabe et sundere liv med musik på landets hospitaler og plejecentre.

Partnerskabet går på tværs af komponister, musikterapeuter, lydprofessionelle og virksomheder samt en festival for kultur, krop og samfund.

Følgende fire organisationer er foreløbige partnere i Musik & Sundhed:

Forenet i en fælles sag

De fire foreløbige partnere går sammen med ét overordnet formål, der forener dem: At bidrage til at implementere sundhedsfremmende musik i sundhedssektoren. Det er med den ambition, at de har valgt at gå sammen om at skabe forandringen, så musikken kan blive en aktiv og bevidst spiller i sundhedsvæsenet.

Sammen har de ambitioner om at formidle viden om det uopdyrkede område til beslutningstagere, komme med anbefalinger til implementering af sundhedsfremmende musik, arrangere tværfaglige aktiviteter for aktører i feltet mm.

“Vi tror på, at vi med det her partnerskab kan være med til at løfte sundhedsfremmende musikanvendelse højere op på den politiske dagsorden, så beslutningstagere på nationalt, regionalt og kommunalt niveau bedre kan få øjnene op for feltet. Som samfund skal vi i højere grad sørge for, at musikkens mange indvirkningsmuligheder kommer patienter og pårørende til gode i det danske sundhedssystem”.  

– Formand for Dansk Musikterapeutforening, Inge Kolind

“Musik & Sundhed repræsenterer både en sundhedsmæssig gevinst men også en gevinst for udvikling og innovation i krydsfeltet mellem danske sundhedsinstitutioner, virksomheder, musikproducenter og vidensinstitutioner. Danmark har en stolt og mere end 100 års historie, når det handler om at udvikle og eksportere lydprodukter. Vi er overbeviste om, at dette vil fortsætte i fremtiden bl.a. ved at fokusere på nye muligheder i kombinationen af musik og sundhed til gavn for både patienter, medarbejdere, virksomheder og beslutningstagere”.

– Direktør i Danish Sound Network, Jan Larsen

“Jeg er utrolig stolt af, at Resonans er en del af en så stærk en aktørkreds, som det her projekt er eksponent for. Udover de tre øvrige partnere tæller ekspertkredsen tilknyttet projektet mere end 100 fagpersoner, som hver især bidrager til at få musikken som kultur- og sundhedsmiddel ud at gøre en forskel for flere”.

– Leder af Resonans Festival, Jan Samuelsen

“Jeg er pavestolt over, at musikken har startet et initiativ, som bidrager til at løfte folkesundheden i Danmark, og jeg er så taknemmelig over, at så mange andre dygtige spillere har haft lyst til at løfte med. Vi er i rivende udvikling, og jeg håber mange flere får lyst til at træde ind i partnerskabet for at være med til at udbrede musikken og bidrage til sundere liv. Alle er velkomne”.

– Formand for DJBFA / Komponister og Sangskrivere, Susi Hyldgaard

Fakta om projektet:

Fakta om projektet og igangværende tiltag:

Tænketanken Musik & Sundhed blev lanceret februar 2017 og har siden fået opbakning fra mere end 100 eksperter, fagpersoner og organisationsrepræsentanter på tværs af forskere, komponister, musikterapeuter, patientforeninger, uddannelsesinstitutioner, virksomheder m.fl. Projektet er oprindeligt igangsat af landets største komponistforening DJBFA / Komponister & Sangskrivere, og nu går de fire partnere sammen om at videreudvikle projektet.

Formålet og ambitionen er at bidrage til at implementere musik i sundhedssektoren ved at facilitere tværfaglige møder mellem aktørerne, der sammen skal formidle viden, udvikle anbefalinger og komme med løsningsforslag til beslutningstagerne.

Projektet inviterer fortsat flere partnere på tværs af musik og sundhed til at være med, og i den resterende del af 2018 vil projektet formidle viden om det uopdyrkede område til beslutningstagere, komme med konkrete anbefalinger til implementering af sundhedsfremmende musik, arrangere tværfaglige aktiviteter for aktører i feltet mm.

Til efteråret lancerer projektet bl.a. en kortlægning af hospitalernes brug af musik i landets fem regioner, som skal give et overblik over, hvor og hvordan sundhedsfremmende musik bliver brugt aktivt og med hvilke resultater. Det sker efter, at projektet gennemførte en undersøgelse i maj/juni 2017 af regionernes viden om og strategi for brug af musik samt en meningsmåling via Epinion, der undersøgte danskernes holdning til musik i sundhedssektoren. Den samlede undersøgelse viste, at 63 pct. af danskerne ønsker, at musik indarbejdes som aktiv del af det danske sundhedssystem, og at beslutningstagerne i regionerne ikke har en strategi for, hvordan sundhedsfremmende musik skal anvendes i sundhedssektoren.

Skal din organisation være den næste partner? 

Der er løbende mulighed for at indtræde som partner i projektet, såfremt din organisation har ambitioner om at bidrage til at implementere sundhedsfremmende musik i sundhedssektoren.

Vil du høre mere om, hvad det kræver, og hvad din organisation får ud af at deltage?
Så tag fat i sekretariatet på info@sivil.dk og hør nærmere.


Bliv partner i Musik & Sundhed

Bliv partner i Musik & Sundhed

Nu kan din organisation blive partner i Musik & Sundhed. En lille håndfuld organisationer er nu partnere i projektet, men der er stadig plads til flere.

Som partner får du direkte adgang til og indflydelse på et unikt handlefællesskab, hvor eksperter og faggrupper udvikler implementeringsværktøjer, anbefalinger, caseeksempler samt relevant faglig viden og udøver politisk indflydelse, der skaber bedre rammevilkår og mere gennemslagskraft over for beslutningstagere.

Er du interesseret i at sidde med ved bordet og præge feltet retning og bidrage til at kvalificere indsatsområder og rammevilkår? Eller er du blot nysgerrig på at høre mere om, hvad et partnerskab konkret indebærer?

Så kontakt sekretariatet her.


Lyden af livskvalitet: Folkemødet 2018

Lyden af livskvalitet: Til tonerne af de glemte minder

Musik & Sundhed, Danish Sound Network, Welfare Tech afholder Folkemøde-event om musikkens sundhedsfremmende muligheder i demensplejen.
Og du er inviteret!

Til “Lyden af livskvalitet: Til tonerne af de glemte minder” samler vi aktører på tværs af virksomheder, Folkebevægelsen mod et demensvenligt DK, komponister, musikterapeuter og organisationer.

Vi debatterer fremtidens demenspleje og stiller spørgsmålet:

“Hvordan får vi musik til at spille en større og mere aktiv rolle i forebyggelsen og behandlingen af demens i Danmark?”

Giv demens et twist

Som opvarmning til eventet “giver vi demens et twist“, når vi sammen med Ældre Sagen og Folkebevægelsen for et demensvenligt Danmark twister løs på vegne af de mere end 500.000 danskere, der er berørt af sygdommen.

Vi twister sammen kl. 15-16 i D1 – Brandstationens Debattelt

Alle er velkomne til at twiste med, og når vi har twitstet, bevæger vi os i fællesskab over til paneldebatten i A21, hvor eksperterne skal debattere, hvordan musik i højere grad kan gøre en forskel for demensramte og deres pårørende.

Detaljerne

Du kan bl.a. møde: 
– Lars Ole Bonde, professor i musikterapi ved Aalborg Universitet, Kbh
– Rikke Gregersen,  forskningsleder ved VIA Aldring og Demens, Center for forskning
– Susi Hyldgaard, formand for DJBFA / Komponister og Sangskrivere
– Eva Wennerwald, ejer af Wavecare
– Ældre Sagen Bornholm og Folkebevægelsen for et demensvenligt DK

Tid og sted: 
Fredag 15. juni kl. 16.30-17.30
A21 – Grib Mulighederne, Danchells Anlæg

Du er også velkommen til at tage din bedste kollega med.

Send en mail inden onsdag den 13. juni til sekretariatet på lasse@sivil.dk, såfremt du ønsker at deltage.

Tilgå også eventet “Lyden af livskvalitet: Til tonerne af de glemte minder” via Folkemødets officielle program her.