Presseomtale af national kortlægning af brug af musik i sundhedsvæsenet

Presseomtale af national kortlægning af brug af musik i sundhedsvæsenet

Der var interesse fra flere medier, da Tænketanken Musik & Sundhed lancerede den største nationale kortlægning af brug af musik i det danske sundhedsvæsen. Politiken var den mest aktive af de store dagblade, og avisen har allerede bragt flere artikler om emnet. 

Musik gør noget ved os mennesker.

Og den gør heldigvis også noget ved spalterne i Politiken. I tænketanken er vi glade for den store interesse, der er for emnet, og den opbakning, som de politiske partier på Christiansborg med sundhedsordførerne i spidsen udrykker.

Tilgå artiklerne HER og HER.

Har du endnu ikke set kortlægningsrapporten, som er genstandsled for presseomtalen? Så kan du tilgå den fulde rapport HER.

Tilgå evt. også tænketankens forudgående stikprøveundersøgelse fra 2017 af regionernes manglende fokus på sundhedsfremmende musik og danskernes syn på emnet HER.


Den største nationale kortlægning af brug af musik i sundhedsvæsnet

Den største nationale kortlægning af brug af musik i sundhedsvæsnet

Bruges musikkens kræfter konstruktivt i det danske sundhedsvæsen? Tænketanken Musik & Sundhed har sammen med DJBFA og forskere fra Aalborg Universitet i spidsen kortlagt brugen af musik i det danske sundhedsvæsen anno 2019. Undersøgelsen er den største af sin art i Danmark. Se resultaterne her.

Musik gør noget ved os mennesker.

Den kalder på alle vores følelser og får dem til at flyde frit. Den skaber glæde og vækker sorg, og musikken kan binde os sammen i en særlig fællesskabsfølelse, når vi skaber eller lytter til den sammen. Det har mange af os oplevet.

Men bliver musikkens kræfter brugt konstruktivt i det danske sundhedsvæsen? Det spørgsmål bad DJBFA i regi af Tænketanken Musik & Sundhed forskere på NOCKS – Nordjysk Center for Kultur og Sundhed ved Aalborg Universitet om at undersøge.

Undersøgelsen er den hidtil største af sin art i Danmark.

I alt har 315 ledende sygeplejersker, fordelt på 24 hospitaler på tværs af landets fem regioner, deltaget, samt alle danske hospicer.

Hvilke typer brug af musik findes der i det danske sundhedsvæsen? Og hvor praktiseres det?

Læs om det i rapporten, som kan tilgås i en opsummerende udgave ved at klikke på billedet af rapportens forside.

Tilgå den fulde rapport HER

Tilgå kort oversigt over de vigtigste resultater via DJBFA / Komponister og Sangskriveres hjemmeside HER.

Tilgå tænketankens forudgående undersøgelse fra 2017 af regionernes manglende fokus på sundhedsfremmende musik og danskernes syn på emnet HER.