Musik i fremtidens sundhedsvæsen - en konference af Tænketanken Musik & Sundhed

Musik i fremtidens sundhedsvæsen - en konference af Tænketanken Musik & Sundhed

Tænketanken Musik & Sundhed afholdte en udviklingskonference om musik til sundhedsfremmende formål for en lang række eksperter, komponister, patientforeninger, forskere og udvalgte politikere – heriblandt kulturminister, Joy Mogensen (S), og kulturborgmester i København, Franciska Rosenkilde (Å).

Tænketanken Musik & Sundhed og partnerne bag initiativet, DJBFA / Komponister og Sangskrivere, Dansk Musikterapeutforening og Aalborg Universitet (AAU) var arrangører da, vi bød prominente aktører indenfor torsdag den 5. september 2019 hos DJBFA/KODA.

Med udgangspunkt i landets første nationale kortlægning af anvendelsen af musik til sundhedsfremmende formål på hospitaler, plejecentre og hospicer i Danmark – og et stadigt større evidensgrundlag – havde konferencen som hensigt at svare på, hvordan vi på tværs af politikere, musikterapeuter, patientforeninger, hospitalsledelser, komponister og forskere kunne realisere musikkens sundhedsfremmende potentiale i fremtidens sundhedsvæsen.

Video fra udviklingskonferencen 

Se nedenstående video fra dagen ved at klikke på billedet og hør, hvad kulturminister Joy Mogensen (S) mener om mulighederne. Hør også én af partnerorganisationerne i tænketanken, DJBFA’s formand, Anna Lidell, fortælle om de erfaringer, foreningen har gjort sig samt musikterapeuternes erfaring med musik som smertelindring og meget mere.

Oven på konferencen skrev Dansk Musikterapeutforening og DJBFA debatindlægget “Der er for lidt musik i det danske sundhedsvæsen” i Kristeligt Dagblad.

Læs debatindlægget ved at klikke på billedet.

Det videre arbejde herfra

Som DJBFA’s formand fortæller i videoen mundede dagen især ud i gode forslag om at udbrede og systematisere de gode erfaringer med musikbrug i sundhedsvæsnet.

Der blev bl.a. forslået et en taskforce eller et rejsehold, som kan rejse rundt til hospitaler og sundhedssteder og dele ud af de konkrete erfaringer, der eksisterer på området. Det kan også ske i form af et videnscenter.

Udpluk af nogle af deltagerne på dagen:

 • Joy Mogensen, kulturminister (S)
 • Franciska Rosenkilde, kulturborgmester i København (Å)
 • Bo Andreassen Rix, chef for patient- og pårørendestøtte i Kræftens Bekæmpelse
 • Helle Pappot, professor i klinisk onkologi og patientinddragelse ved Rigshospitalet
 • Jeanette Riis Spangsberg, centerleder Rosenlund Plejecenter
 • Maj Morgenstjerne Bek, sekretariatschef i Aarhus Kommune, sundhed og omsorg 
 • Stinus Lindgren, Folketingsmedlem og sundhedsordfører fra Radikale Venstre
 • Camilla Gregersen, formand i Dansk Magisterforening
 • Else Kirk, centerleder på Center for mental sundhed Odense.
 • Inge Kolindformand for Dansk Musikterapeutforening, som er partnerorganisation i det nationale projekt Tænketanken Musik og Sundhed
 • Anne Brandt, direktør i Lungeforeningen
 • Og mange flere…

Læs mere om dagen via partnerorganisationen DJBFAs dækning her